Školička

Realizační tým    

Hlavní trenér
Asistent trenéra

 

V naší školičce si klademe jediný cíl - zábavnou formou přilákat ke sportování děti v předškolním věku, naučit je základním pohybovým dovednostem, práci v kolektivu a prostřednictvím nejrůznějších her a cvičení v nich probudit pozitivní vztah ke sportu jako takovému a představit jim fotbal jako možnou cestu.

Ilustrace