Děkujeme, že respektujete pravidla

 28.09.2020 | Vážení návštěvníci, děkujeme, že respektujete platná pravidla organizace soutěžních utkání a prosíme týmy i návštěvníky o jejich důsledné dodržování.

  • Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
  • Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
  • Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
  • Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
  • Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
  • Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
  • Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách - tedy NOŠENÍ ROUŠEK V KABINÁCH po celou dobu!

Ilustrace