Členské příspěvky pro rok 2022

 15.01.2022 | Informace o úpravě výše příspěvků a termínu jejich úhrady

Vážení rodiče,

více jak 10 let jsme drželi výši příspěvků na stejné úrovni přesto, že všechny náklady za tuto dobu stouply mnohonásobně.

Na základě této skutečnosti nám bohužel nezbývá nic jiného, než od roku 2022 přístoupit k navýšení členských přípěvků na částku na 4.000 Kč/půlrok.

Průměrná částka za 1 tréninkovou jednotku i tak nepřesáhne 60,- Kč, což pokrývá veškeré náklady (trenéry, hřiště, vybavení, osvětlení, sprchy,....).

Pro jejich úhradu lze samozřejmě částečně využít i různé podpůrné programy zdravotních pojišťoven, městských obvodů, apod., doporučujeme proto, abyste se o tyto možnosti aktivně zajímali, klub vám samozřejmě vystaví potřebná potvrzení.

Zároveň vycházíme vstříc připomínkám, že leden a září bývají pro rodiny finančně poměrně náročné, proto se příspěvky budou hradit vždy nejpozději do konce února a října každého roku.

Výběr příspěvků za jednotlivá mužstva má na starost příslušný trenér, případně vedoucí.

Budeme také rádi za zprostředkování jakékoli sponzorské podpory (finanční i materiální) - řada zejména větších společností v rámci tzv. CSR programů (společenská odpovědnost firem) řeší, které aktivity podpoří.

Věřím, že naše rozhodnutí přijmete s pochopením a přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

 

Michal Zíma

předseda SK JUNIOR Praha 1960


Ilustrace